ارزیابی مدیریت #نگهداری و #تعمیرات

ارزیابی وضعیت #مدیریت #نگهداری و #تعمیرات سازمان‌های صنعتی فرصتی است برای شناخت و آنالیز شرایط فعلی نت سازمان نسبت به استانداردهای حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات.

بازدید از کارگاه‌های تعمیراتی، واحدهای #تعمیراتی، #برنامه ریزی نت، بررسی نرم‌افزار موجود سازمان، #انبار قطعات یدکی، سطح #آموزش سازمان و نطام آراستگی در خطوط تولید/ عملیات و … این فرصت را می‌دهد که تدوین نقشه راه بهبود مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان با دقت و شناخت کافی انجام گیرد.

تیم شرکت #مشاوران #تدبیرپرداز #آویژه با انجام بیش از ۸۵ ارزیابی در ۱۵ سال فعالیت در صنعت کشور تجربه و دانش مناسبی کسب کرده است. که مطابق با انواع مدل‌های تعالی نت هم چون آپ‌تایم، تری وایرمن، مدیریت دانش نت و غیره به ارزیابی صنایع بزرگ کشور بپردازد.

دانلود خدمات مدیریت نگهداری و تعمیرات مشاوران تدبیرپرداز آویژه 

مشاوره مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی

مشاوره و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی‌های فیزیکی شامل موارد زیر است:

 1. طرح‌ریزی گردش کارهای و فرآیندهای نت
 2. طرح‌ریزی شاخص های کلیدی مدیریت نت KPI
 3. اصلاح و تدوین روش‌های اجرائی، دستورالعمل‌های مدیریتی، فرم‌ها و چک لیست‌ها
 4. نحوه استخراج و گردآوری داده‌های قابلیت اطمینان تجهیزات
 5. تدوین روش کدگذاری تجهیزات و مکان استقرار آنها
 6. نحوه بهبود محتوی فعالیت‌های چک لیست‌های نگهداری
 7. استانداردسازی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات

آموزش دوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی

محور اصلی هرگونه تغییر و بهبود در حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی و مدیریت نگهداری و تعمیرات آموزش و سطح آگاهی پرسنل سازمان است. در این خصوص با ارائه و طراحی ۱۷ دوره آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات دامنه وسیعی از آموزش های مورد نیاز برای استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی پوشش داده شده است.

دانلود لیست دوره های آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات که در محل کارخانجات و سازمان های بزرگ صنعتی در سطح کشور ارائه می شود.

مهندسی #نرم_افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات و #دارایی های #فیزیکی

 1. ارزیابی وضعیت داده های مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان
 2. تعیین نیازمندی های ماوژلی نرم افزار متناسب با نیاز سازمان
 3. تهیه چک لیست انتخاب نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات
 4. ارزیابی نرم افزار های مختلف داخلی و خارجی کشور متناسب با نیاز سازمان
 5. مدیریت پروژه و نظارت بر نصب و پیاده سازی نرم افزار در سازمان
 6. ارائه نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت #دارایی های #فیزیکی در صنایع بزرگ و متوسط
 7. پشتیبانی از نرم افزار های مدیریت نگهداری و تعمیرات آویژه