دوره های آموزشی رایگان

em-workbench-530x140-naبرای آنکه بتوانید از یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات Computerized maintenance management system  – CMMS حداکثر استفاده را کرد باید در زمینه سیستم مدیریت نت برنامه ریزی شده PM حرفه ای بود.

یادمان باشد که نرم افزار ها به ما سیستم مدیریتی نمی دهند بلکه آنها سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات ما را تسهیل می کنند و داده های و اطلاعات وارد شده در نرم افزار را بخوبی ذخیره و پردازش می کنند.

تجربه ما نشان داده است برای آنکه بتوان یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات را به خوبی در یک سازمان به صورت پایدار و مداوم پیاده سازی کرد، منوط به برگزاری کلاس های مدیریتی و سیستمی در زمینه نگهداری و تعمیرات در آن سازمان می باشد.لذا برای کلیه مشریان محترم نرم افزار نگهداری و تعمیرات PM works دوره های آموزشی نگهداری و تعمیرات زیر به صورت رایگان تقدیم می شود:

1- نرم افزار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS (شناسنامه دوره )

2-  مفاهیم و مبانی نگهداری و تعمیرات  (شناسنامه دوره)

3- نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM (شناسنامه دوره)

4- بسته سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات  ( معرفی مشخصات)

5- مفاهیم و اصول شاخص های کلیدی قابلیت اطمینان تجهیزات  MTBF , MTTF , MTTR (شناسنامه دوره)

ضمن اینکه کتابچه راهنمای نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks به عنوان یک مرجع آموزشی کامل و جامع از کار کردن با این نرم افزار در کنار شماست.این کلاس های آموزشی توسط مرکز آموزش نگهداری وتعمیرات سایت نت بهره ور فراگیر طرح ریزی شده است و به صورت مجازی همراه با برنامه پرسش و پاسخ ، کارگاه عملی نت و صدور گواهینامه آموزشی می باشد.

ما تلاش داریم که در کنار ارائه یک نرم افزار نگهداری وتعمیرات حرفه ای PM works مشتریان خویش را درزمینه مدیریتی و مراحل پیاده سازی نت برنامه ریزی شده PM تجهیزات حمایت و پشتیبانی کنیم و این رمز موفقیت و پیاده سازی خوب نرم افزار PM works در سازمانهای صنعتی است.سایت های تخصصی نگهداری و تعمیرات با ارائه مقالات ، کتب و دوره های آموزشی گواه این موضوع هستند: