الزامات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

الزامات و روش‌های برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ۱۰ عنصر حیاتی

مفهوم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (نت) چیست؟ انجام برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات چه اثراتی در کار تیم فنی خواهد داشت؟ چطور باید برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات را توسط نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات CMMS انجام داد؟ در این مقاله تمام الزاماتی که باید در برنامه‌ریزی نت در نظر بگیرید به طور کامل شرح داده خواهد شد.

برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات چه اثری بر نتیجه فعالیت‌های فنی دارد؟

برنامه‌ریزی درست نگهداری و تعمیرات چیزی است که معمولا در سازمان‌ها به آن بی توجهی شده است. در صورتی که انجام آن می‌تواند از هدررفت زمان، انرژی و هزینه به مقدار زیادی جلوگیری کند.

برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات (نت): گامی کلیدی در ارتقای راندمان و پویایی سازمان

برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات (نت) فرآیندی نظام‌مند و هدفمند برای تعیین وظایف، زمان‌بندی و منابع مورد نیاز جهت حفظ و ارتقای کارایی تجهیزات، ماشین‌آلات، تأسیسات و سایر دارایی‌های فیزیکی یک سازمان است. این برنامه‌ریزی نقشی حیاتی در تضمین راندمان عملیاتی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای سطح ایمنی و تضمین کیفیت خدمات ارائه شده ایفا می‌کند.

برای برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات چه مواردی را باید لحاظ کرد؟

موارد مختلفی مثل تجهیزات، فعالیت ها، زمانهای کاری، نیروی انسانی، قطعات یدکی و غیره بایدمدنظر قرار گیرد.

فیلم الزامات برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات در واحدهای فنی


فهرست محتوی این مقاله:

 1. نقش تجهیزات، فعالیت ها و زمانهای کاری در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 2. نقش نیروی انسانی و قطعات یدکی در اجرای فعالیت های نگهداشت
 3. درخواست کار، دستورکار، واحد بهره برداری و پیمانکاران
 4. دانلود فیلم الزامات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 5. دانلود فایل PDF مقاله
 6. دانلود پادکست مقاله

۱. نقش تجهیزات، فعالیت‌ها و زمان‌بندی کاری در برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات

زمانی که بخواهیم برنامه‌ریزی فعالیت نگهداشت تجهیز را انجام دهیم، باید چه عناصری را در نظر بگیریم. برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات معمولا در شرکت‌ها به درستی تعریف نمی‌شود و مدیریت به آن بی‌توجه است. در صورتی که با انجام برنامه‌ریزی درست، عملکرد تیم نگهداری و تعمیرات تا حد زیادی قابل ارتقاء است. هم‌چنین باعث تسهیل کارها، کاهش هزینه و حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده می‌شود.

اما وقتی از برنامه‌ریزی در واحد فنی صحبت می‌کنیم، منظور ما چه چیزی است؟

 • تجهیزات: اولین مورد این نکته است که بدانیم با استفاده از برنامه ریزی، قرار است روی چه تجهیزاتی کار کنیم. اگر در حال برنامه ریزی برای اجرای فعالیت های PM هستیم، بدانیم که چه تجهیزاتی را باید در این برنامه دخیل کنیم. یا اگر درخواستکارهای تعمیراتی را مدنظر داریم، بدانیم چه تجهیزاتی مدنظر ماست.
 • فعالیت: چه فعالیت هایی را باید انجام دهیم؟ معمولا در بحث نت برنامه ریزی شده (PM) فعالیت ها از قبل برنامه ریزی شده است. همچنین در بحث درخواستکارهای تعمیراتی، از آنجا که ممکن است درخواست تکراری باشد، میتوانیم پیش بینی کنیم که چه فعالیتهایی در این موقعیت باید انجام شود. نرم افزار باید امکان این را داشته باشد که بر اساس سوابق قبلی، بتواند فعالیت های مرتبط با درخواستکار را ثبت و در اختیار ما بگذارد. این خیلی مهم است که قبل از شروع به انجام کار، بدانیم احتمالا چه کارهایی را باید انجام دهیم.
 • زمان‌کاری: فعالیت‌های ما قرار است چقدر زمان ببرد؟ ما چک لیستی را صادر میکنیم که شامل چند فعالیت است. اما نمیدانیم این فعالیت ها چقدر زمان میبرد. با این پیشفرض که چک لیست به درستی پر شده باشد، اگر بررسی کنیم متوجه میشویم که در هر دفعه، چک لیست زمان متفاوتی را تجربه کرده است. یکی از دلایلی که واحد بهره برداری با واحد تعمیرات همکاری مناسبی ندارد همین است. واحد تولید تجهیزی را برای انجام فعالیت نگهداشت متوقف میکند، اما انجام آن فعالیت ۲ یا ۳ ساعت زمان میبرد. محاسبه زمان کاری، میتواند در این زمینه بسیار به شما و هماهنگی میان واحدها کمک کند.

۲. نقش نیروی انسانی و قطعات یدکی در اجرای فعالیت‌های نگهداشت

 • نیروی انسانی: چه تعداد نیروی انسانی و چه تخصص هایی برای انجام کار نیاز است؟ از این طریق میتوانیم در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات لحاظ کنیم که برای هر فعالیت، چه تعداد نیروی انسانی و چه تخصص هایی باید در نظر بگیریم و چطور برنامه ریزی کنیم تا با نیروهای موجود، بیشترین بهره وری را به دست بیاوریم.
 • قطعات یدکی: در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ما، چه قطعات یدکی باید در نظر گرفته شود؟ اگر برای انجام یک چک لیست نتوانیم قطعات یدکی را پیش بینی کنیم، کلیت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات زیر سوال می‌رود. ما یک چک لیست را برنامه ریزی میکنیم که یک فعالیت را در یک بازه زمانی مشخص انجام بدهیم. بر اساس آن برنامه ریزی باید بتوانیم قطعات یدکی که احتمالا مورد نیاز میشود را در نظر بگیریم. در نظر داشته باشید که موارد بالا قطعی نیست و حکم پیشبینی را دارد. بنابراین ممکن است در یک درخواست کار، قطعه یدکی یا زمان کاری پیشبینی شده محقق نشود. با این حال سعی ما این است که تا حد امکان بتوانیم با تخمین این موارد، به بیشترین اثربخشی برسیم.

۱۰ عنصر حیاتی در برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات

 1. تجهیزات یا دارایی‌های فیزیکی
 2. فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
 3. زمان‌کاری واحد تولید
 4. نیروی انسانی فنی
 5. قطعات یدکی (دوره آموزش مجازی مدیریت موجودی قطعات یدکی)
 6. درخواست کار فنی
 7. دستورکار فنی
 8. بهره‌بردار یا تولید
 9. پیمانکاران تعمیراتی
 10. ابزار نگهداری و تعمیرات یا ابزار فنی (دوره آموزش مجازی مدیریت ابزار نگهداری و تعمیرات)
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
۱۰ عنصر حیاتی و ارتباط آنها در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

۳. درخواست کار، دستورکار، واحد بهره‌برداری و پیمانکاران

 • درخواست کار: این مورد به هم‌پوشانی درخواست‌کارهای تعمیرات و نگهداشت اشاره دارد. تصور کنید یک درخواست‌کار تعمیراتی برای یک تجهیز صادر می‌شود. هم‌زمان شما می‌دانید که چک لیست هفتگی این تجهیز در ۲ روز آینده باید انجام شود. اینجا منطق حکم می‌کند که شما با توجه به توقف تجهیز، چک لیست هفتگی را هم انجام بدهید تا از توقف دوباره آن جلوگیری کنید. بنابراین تیم فنی باید بداند چه چک لیست ها و درخواستکارهایی در جریان است تا بتواند با ایجاد هماهنگی بین آنها، بهترین نتیجه را از آن به دست بیاورد.
 • بهره‌برداری: بخشی از بحث برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، هماهنگی با واحد بهره برداری است. خیلی وقت ها واحد فنی در ابتدای سال یک برنامه ریزی برای PM تجهیزات انجام میدهد و بعد چک لیست هایی را در بازه های ماهانه یا دوماهه در اختیرا نفرات تعمیراتی میگذارد تا آنها را انجام بدهند. اما نفرات تعمیراتی خودشان باید با واحد بهره برداری وارد چالش شوند تا بتوانند تجهیز را برای انجام فعالیت های نگهداشت متوقف کنند. خیلی وقت ها هم این کار انجام نمیشود و چک لیست فقط تیک میخورد. واقعیت این است که هم واحد فنی باید برنامه فعالیت های خود را به واحد بهره برداری بدهد و هم بهره برداری برنامه تولیدش را در اختیار واحد فنی بگذارد تا با کمترین توقف، بیشترین زمان بهره برداری برای سازمان برنامه ریزی شود.
 • دستورکار: با توجه به همه اطلاعاتی که واحد فنی از موارد بالا دریافت کرده، باید بتواند دستورکار مرتبط با آن را صادر کند و مشخص کند که چه افرادی باید چه کارهایی را انجام بدهند.
 • پیمانکاران: گاهی اوقات چک لیست ها باید به وسیله پیمانکاران بیرونی انجام شوند. این پیمانکاران از چه طریقی انتخاب شده اند، به چه شکل ارزیابی شده اند و غیره.
 • ابزار نت: میتوان این بخش را بخشی از قطعات یدکی در نظر گرفت. اما به طور کلی این قسمت اشاره به ابزارهایی دارد که برای انجام فعالیت مورد نیاز است. برای مثال میتوان به برخی ابزارهای خاص مثل آچارهای ویژه، چسب های مخصوص و روانکارهای خاص اشاره کرد که البته در اکثر سازمانها چالش زیادی به حساب نمی آید.

اهمیت برنامه‌ریزی نت:

 • افزایش راندمان: با پیشگیری از خرابی‌های ناگهانی و توقف‌های ناخواسته، راندمان تولید و ارائه خدمات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.
 • کاهش هزینه‌ها: برنامه‌ریزی دقیق نت، از بروز خرابی‌های پرهزینه و نیاز به تعمیرات اضطراری جلوگیری می‌کند و به تبع آن، هزینه‌های عملیاتی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.
 • ارتقای سطح ایمنی: با پیش‌بینی و شناسایی خطرات احتمالی، می‌توان از بروز حوادث ناگوار و مخاطرات ایمنی جلوگیری کرد و محیط کاری امن‌تر را برای کارکنان و مراجعان فراهم نمود.
 • تضمین کیفیت خدمات: با حفظ و ارتقای کارایی تجهیزات و دارایی‌ها، کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان به طور مداوم تضمین می‌شود.

روش‌های برنامه‌ریزی نت:

 1. برنامه‌ریزی بر اساس زمان: انجام تعمیرات و نگهداری در فواصل زمانی مشخص، بدون در نظر گرفتن وضعیت واقعی تجهیزات.
 2. برنامه‌ریزی بر اساس کارکرد: انجام تعمیرات و نگهداری پس از رسیدن تجهیزات به یک حداکثر کارکرد مشخص.
 3. برنامه‌ریزی بر اساس وضعیت: انجام تعمیرات و نگهداری بر اساس پایش وضعیت تجهیزات و پیش‌بینی خرابی.
 4. برنامه‌ریزی پیشگیرانه: انجام اقداماتی برای جلوگیری از بروز خرابی.
 5. برنامه‌ریزی پیشگویانه: پیش‌بینی خرابی تجهیزات با استفاده از روش‌های تحلیل داده.
 6. برنامه‌ریزی تلفیقی: ترکیبی از روش‌های مختلف برنامه‌ریزی.

انتخاب روش مناسب:

انتخاب روش مناسب برنامه‌ریزی نت به عوامل مختلفی مانند نوع تجهیزات، اهمیت و ضرورت کارکرد آنها، هزینه‌های عملیاتی و سطح ریسک‌پذیری سازمان بستگی دارد.

مزایای برنامه‌ریزی نت:

 • افزایش راندمان و پویایی سازمان: با کاهش زمان توقف تولید یا ارائه خدمات، راندمان و پویایی سازمان به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.
 • کاهش هزینه‌های عملیاتی: با پیشگیری از بروز خرابی‌های ناگهانی و نیاز به تعمیرات اضطراری، هزینه‌های عملیاتی به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
 • ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کار: با پیش‌بینی و شناسایی خطرات احتمالی، می‌توان از بروز حوادث ناگوار و مخاطرات ایمنی جلوگیری کرد و محیط کاری امن‌تر را برای کارکنان و مراجعان فراهم نمود.
 • تضمین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان: با حفظ و ارتقای کارایی تجهیزات و دارایی‌ها، کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان به طور مداوم تضمین می‌شود و رضایت آنها افزایش می‌یابد.
 • بهبود مدیریت منابع: با استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی، اثربخشی و کارایی مدیریت منابع در سازمان ارتقا می‌یابد.

ابزارهای مورد استفاده در برنامه‌ریزی نت:

 1. نرم‌افزارهای CMMS: برای مدیریت جامع نگهداری و تعمیرات
 2. نمودارهای گانت: برای نمایش بصری برنامه‌ریزی
 3. چک لیست‌ها: برای اطمینان از انجام تمام وظایف

در این مقاله با مفهوم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و کارهایی که باید به عنوان فرایند برنامه‌ریزی نت در سازمان تعریف شوند آشنا شدیم. باز هم تاکید می‌کنیم که این فعالیت ها توسط چه کسانی، در چه زمانی و توسط چه واحدهایی انجام شود میتواند در هر سازمان متفاوت باشد و نباید برای همه سازمان ها نسخه واحد پیچید.

۴٫ دانلود فیلم الزامات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

دانلود فیلم الزامات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با کیفیت بالا

۵٫ دانلود فایل PDF مقاله

دانلود مقاله الزامات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات به فرمت پی دی اف PDF

۶٫ دانلود فایل صوتی پادکست نگهداری و تعمیرات

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.