مطالب توسط

جزئیات معیارها و شاخصهای انتخاب سیستم CMMS

با توجه به موارد فوق برای طراحی سیستم مناسب نت سئوالات ذیل باید مورد بررسی قرار گیرد: نگهداری و تعمیرات بر روی چه تجهیزاتی انجام خواهد گرفت؟ کدامیک از استراتژی های مختلف نت بر روی تجهیزات اعمال خواهد شد؟ استراتژی نگهداری و تعمیرات بر کدامیک از روش‌ها مطرح مبتنی خواهد بود؟ سطوح تعمیراتی برای تقسیم‌بندی […]

سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) قسمت دوم

انتخاب سیستم CMMS مناسب سازمانها بنا بر ویژگیهای سازمانی خود از فرآیندها، روشها و برنامه‌هایی استفاده می‌کنند که در شرایط مختلف شکل می‌پذیرند. در این راستا تجهیزات و ماشین آلات به عنوان یک رکن اساسی در تکنولوژی هایی هستند که سازمانها در فرآیندهای عملیاتی خود از آنها استفاده می کنند. فرآیند تولید نقشی تعیین کننده […]

سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) قسمت اول

مقدمه سیستم‌های مدیریت نگهداری (COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS) مکانیزه بطور فزاینده‌ای در مدیریت کنترل و نگاهداری تجهیزات در صنایع تولیدی و خدماتی پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصول CMMS اولین بار در سیستم نگاهداری تجهیزات بیمارستانی بکار گرفته شد و علت آن اهمیت سلامت دستگاهها و تجهیزات پزشکی بود چرا که وقوع نتایج بد می‌توانست […]