مطالب توسط

شاخص MTBF ؛ نحوه محاسبه و استفاده (۴ نکته حیاتی)

شاخص MTBF باید چطور محاسبه شود؟ چطور تحلیل شده و با چه تناوبی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله به طور کامل به بررسی این شاخص خواهیم پرداخت و نحوه محاسبه و استفاده از آن را شرح خواهیم داد.

الزامات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (۱۰ عنصر حیاتی)

مفهوم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات چیست؟ انجام برنامه ریزی نت چه اثراتی در کار تیم فنی خواهد داشت؟ چطور باید برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات را انجام داد؟

استانداردسازی فعالیت نگهداشت تجهیزات (راهنمای کامل)

فعالیت نگهداشت تجهیز به معنی تمام فعالیت های نگهداری و فعالیت های تعمیراتی تجهیز است که در این مقاله نحوه استانداردسازی آن را با هم مرور خواهیم کرد.استانداردسازی درخت تجهیز و خرابی های کارکردی تجهیزات ….