جزئیات معیارها و شاخصهای انتخاب سیستم CMMS

با توجه به موارد فوق برای طراحی سیستم مناسب نت سئوالات ذیل باید مورد بررسی قرار گیرد:

نگهداری و تعمیرات بر روی چه تجهیزاتی انجام خواهد گرفت؟
کدامیک از استراتژی های مختلف نت بر روی تجهیزات اعمال خواهد شد؟ استراتژی نگهداری و تعمیرات بر کدامیک از روش‌ها مطرح مبتنی خواهد بود؟
سطوح تعمیراتی برای تقسیم‌بندی وظایف فنی تعمیراتی چگونه خواهد بود؟ چه رده‌های تعمیراتی برای فعالیت‌های نت تجهیزات در نظر گرفته می‌شود؟
سطوح تعمیراتی فوق توسط چه واحدهایی از سازمان انجام خواهد گردید؟ ادامه مطلب …

سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) قسمت دوم

انتخاب سیستم CMMS مناسب
سازمانها بنا بر ویژگیهای سازمانی خود از فرآیندها، روشها و برنامه‌هایی استفاده می‌کنند که در شرایط مختلف شکل می‌پذیرند. در این راستا تجهیزات و ماشین آلات به عنوان یک رکن اساسی در تکنولوژی هایی هستند که سازمانها در فرآیندهای عملیاتی خود از آنها استفاده می کنند. فرآیند تولید نقشی تعیین کننده در انتخاب تجهیزات داشته و بعنوان یکی از فاکتورهای مهم تلقی می‌شود. تجهیزات در شرایط مختلف اعم از عادی و بحران باید با اطمینانی بالا در دسترس قرار داشته و ثمربخشی مورد انتظار را ارائه نمایند.

نگهداری و تعمیرات در تجهیزات پیچیده و در سازمان های مختلف اشکال متفاوتی به خود می گیرد و باید بر اساس ویژگیهای مورد نیاز سازمان و فرآیند با توجه به خصوصیات و ویگیهای مختلف مورد انتظار انتخاب شود. تعدادی از ویژگیهای ادامه مطلب …

سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) قسمت اول

مقدمه
سیستم‌های مدیریت نگهداری (COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS) مکانیزه بطور فزاینده‌ای در مدیریت کنترل و نگاهداری تجهیزات در صنایع تولیدی و خدماتی پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصول CMMS اولین بار در سیستم نگاهداری تجهیزات بیمارستانی بکار گرفته شد و علت آن اهمیت سلامت دستگاهها و تجهیزات پزشکی بود چرا که وقوع نتایج بد می‌توانست زندگی بسیاری را با خطر مرگ مواجه نماید. اخیراً شرکت‌های خصوصی به ارزش این سیستم‌ها به عنوان یک ابزار ارتقاء عملکرد نگاهداری و تعمیرات کاملاً واقف هستند. ظهور کامپیوترهای شخصی در سالیان گذشته، باعث افزایش محبوبیت آن در میان شرکت ها شده است. هر چه مهارت کامپیوتری پرسنل نگاهداری و تجهیزات بیشتر و بیشتر می شود، احترام به این سیستم ها به عنوان یک گزینه جالب توجه بیشتر می شود. از اینرو، سرمایه گذاری سازمانها بر روی CMMS روز بروز بیشتر می شود. این سیستم ها معمولاً بگونه ای طراحی می شوند که الزامات کنترل مدارک ISO 9002 و بخشی از فلسفه TPM را نیز پشتیبانی می کنند

اهمیت و کاربرد سیستمهای CMMS
افزایش حجم اطلاعات در واحد‌های تعمیرات و نگهداری و لزوم بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم گیری مناسب، نیاز به مکانیزه کردن را در امر تعمیرات نگهداری بیش از پیش نمایان می‌سازد. امکان استفاده از نموادارهای پارتو، ادامه مطلب …