آیا نرم افزار نگهداری و تعمیرات Cwork ارزش خرید دارد ؟!

نرم افزار نگهداری و تعمیرات Cwork یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساده که یک سال رایگان است. برای سازمان های کوچک کاربرد دارد. در این مطلب به نقد و بررسی نرم افزار نگهداری و تعمیرات Cwork یا CMMS Cworks پرداخته شده است. تا با نقاط ضعف و استاندارد نبودن و ریسک های تهیه آن آشنا شوید. هم چنین به معرفی نرم افزار استاندارد و تحت وب CMMS ایرانی تحت عنوان نرم افزار نت PMworks پرداخته شده است.

مدیریت دارایی سازمان EAM مدیریت دارایی فیزیکی PAM

اصطلاح مدیریت دارایی سازمان یا مدیریت دارایی فیزیکی (PHYSICAL ASSET MANAGEMENT) برای تمیز دادن Enterprise asset management  EAM و CMMS مطرح شد. یکپارچه سازی انبار داده ها و کلاس های دارایی در سازمانهای بزرگ که دارای بخش های کاری زیادی هستند در EAM مطرح شد.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات رایگان CMMS

معرفی بهترین نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS در ایران کدام است؟ نرم افزار نگهداری و تعمیرات رایگان آیا وجود دارد؟ انتخاب یک نرم افزار CMMS

دانلود نرم افزار نت Cworks با قابلیت زبان فارسی

دانلود نرم افزار Cworks به صورت رایگان نسخه انگلیسی اش را با زبان های مختلفی ارائه داده است. دانلود نرم افزار نگهداری و تعمیرات Cworks