ارتباط بین نرم افزار نت CMMS و نت بهره ور فراگیر TPM

دیاگرام بالا به خوبی رابطه بین نرم افزار های نگهداری و تعمیرات CMMS را نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM نشان می دهد ، البته باید در نظر داشت که این نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر حوزه بسیار گسترده ای را شامل می شود و یک نگرش فرهنگی و مشارکتی برای کلیه پرسنل سازمان را مدنظر دارد.این طور نیست که یک نرم افزار نت کلیه حوزه ای نت بهره ور فراگیر را پوشش می دهد.اما این دیاگرام می تواند بخوبی بگوید که چه حوزه هایی از نت بهره ور فراگیر TPM را نرم افزار نت CMMS می تواند پوشش دهد.

همان طور که مشخص است حوزه نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM یکی از ارکان هشت گانه نت بهره ور فراگیر TPM در نرم افزار نت بیشترین نمود را دارد و محور اصلی است.

این دیاگرام از کتاب Computerized Maintenance Management Systems Made Easy برداشته شده است ، کتاب خوبی است که به صورت تخصصی حوزه نرم افزار نت را تشریح کرده است و بسیاری از نیازمندیهای یک نرم افزار نگهداری وتعمیرات تعریف شده است ، یک چک لیست خوب نیز برای انتخاب نرم افزار نت در انتهای این کتاب وجود دارد.بد نیست اشاره کنیم که بر اساس این کتاب چک لیستهای ممیزی های نرم افزار نت تهیه شده است و در اکثر پروژه های نت از آن استفاده می شود.

گام های پیاده سازی نت PM تا نرم افزار نت CMMS

بسیاری از شرکت و سازمانها برای پیاده سازی یک نرم افزار نت مناسب چالش دارند و وقتی با شرکتهای نرم افزارنویس مواجه می شوند با لیستی از ماژول ها و امکانات نرم افزارهای CMMS برخورد می کنند که خیلی از آنها برایشان گنگ و مبهم است و از طرفی برخی اوقات با مراجعه به سایتهای و کتابهای نت یک لیست بلند بالا از نیازمندیهای نرم افزار نت کپی می کنند که نه مفهومشان درک شده است و نه نیازمند بودن به آن بررسی شده است!

در اینجا مراحل پیاده سازی یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تا رسیدن به نرم افزار نت مناسب تشریح شده است:

  1. انجام ممیزی نگهداری و تعمیرات
  2. تهیه نیازمندیهای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان
  3. تعریف پروژه های بهبود و پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات
  4. پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری وتعمیرات PM
  5. برگزاری کلاس های آموزشی نت تحت شش عنوان آموزشی
  6. تعیین  ماژول های نرم افزار نت مورد نیاز سازمان CMMS
  7. تحلیل سیستم نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان
  8. برنامه نویسی/ بهبود نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS
  9. پیاده سازی و استقرار نرم افزار نت CMMS
  10. نظارت بر حسن پیاده سازی نرم افزار نت CMMS

این گام ها را در بیش از ۲۰ شرکت کوچک و بزرگ پیاده سازی شده است و سوابق و تجربه نشان می دهد بدون طی کردن این مسیر آنچه که تحت نرم افزار نت خریداری و نصب شده است بعد از مدتی به شکست مواجه شده است و بسیار از پروژه هایی که انجام شده ادامه اصلاح و بهبود آن خرید قبلی بود.

مشکلات اکثر سازمانها برای انتخاب نرم افزار نت

دیروز همایش ششمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات که در تاریخ های ۱۷ تا ۱۹ مهرماه  ۱۳۸۹برگزار می شود بودم و سمینار مهندسی نیازسنجی ، انتخاب و استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات در سازمان CMMS ارائه شد.استقبال شرکت کنندگان با وجود اینکه در انتهای ساعت همایش این سمینار برگزار می شد خوب بود و سالن پرشده بود.

خیلی سعی بر این داشتم که به گونه ای مطلب را ارائه دهم که خط راهنمائی باشد برای شرکت کنندگان که براستی تصمیم صحیحی در پیاده سازی و استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات در سازمان بگیرند.مشکلات اکثر سازمانها برای انتخاب نرم افزار نت CMMS در سازمانشان مبتنی بر موارد زیر می باشد:

۱-      عدم آشنائی با مبانی نرم افزارها و چالشهای پیاده سازی یک نرم افزار در سازمان

۲-      توقع اینکه با خرید و نصب یک نرم افزار نت در سازمان سیستم مدیریت نت سازمان بهبود یابد!!

۳-      عدم اطلاع کافی از ساختار نرم افزار نت و خواسته های سازمان از نرم افزار نت

۴-      عدم آگاهی از شرکتهای نرم افزار نویس در زمینه نت و سوابق موثر آنها در پیاده سازی نرم افزار نت

۵-      عدم شناخت کامل از مبانی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات و اتکاء به دانش فعلی و محدود پرسنل نت

۶-      وقوع خرابی ها و هزینه های زیاد تعمیراتی دستگاه ها و بدنبال چاره کار برای کنترل آنها

۷-      نداشتن سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان و جایگزینی آن با نرم افزار!!

امیدوارم مطالب که در اینجا و یا درسایت نرم افزار نت درج می کنیم برای خوانندگان محترم تصویری صحیح و راهنمای خوبی باشد. ادامه مطلب …

مهندسی نیازسنجی ، انتخاب و استقرار نرم افزار نت در سازمان CMMS

فردا هیجدهم مهر ماه در ششمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات که در تاریخ های ۱۷ تا ۱۹ مهرماه  ۱۳۸۹برگزار می شود شرکت خواهم داشتم.عصرفردا همایش ساعت ۱۵:۳۰ مقاله ای تحت عنوان ” مهندسی نیازسنجی ، انتخاب و استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات در سازمان CMMS ” ارائه خواهم داد.

این مقاله محاصل تجربه و پروژه اجرا شده در پالایش گاز بید بلند می باشد که به صورت یک نمونه کاوی در ۴۵ دقیقه به شرکت کنندگان همایش تقدیم می گردد.در این زمان سعی خواهیم داشت به گام های شناخت و استقرار یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات در سازمان بپردازیم و مدیران و کارشناسان سازمانها را به سوی حرفه گری و تحلیل سیستم های سازمان خودشان برای انتخاب برتر نرم افزار های مورد نیازشان در زمینه نگهداری وتعمیرات یاری رسانیم.در انتظار دیدار دوستان در این سیمنار هستم.

اما از آنجائی که بسیار از خوانندگان بلاگ نت بهره ور فراگیر فرصت شرکت در این همایش را پیدا نکرده اند و فایل ارائه این همایش تقدیم می گردد و میتوانند از اینجا دانلود نمایند. ادامه مطلب …