نگاهی به چک لیست نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS

اخیرا” همکار گرامی آقای مهندس برزگر در وبلاگ مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت چک لیستی را معرفی کرده اند که به بررسی ارزیابی نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات می پردازد این چک لیست را از اینجا دانلود کنید. حدود پنجاه سوال مطرح شده است .راهنمای بسیار خوبی برای تهیه کنندگان نرم افزارهای نت و هم چنین خریداران این نرم افزارها می باشد. زحمت ایشان تسهیلی در مبحث آماده سازی چک لیست جامعه آدیت نت می باشد و از ادامه مطلب …

جزئیات معیارها و شاخصهای انتخاب سیستم CMMS

با توجه به موارد فوق برای طراحی سیستم مناسب نت سئوالات ذیل باید مورد بررسی قرار گیرد:

نگهداری و تعمیرات بر روی چه تجهیزاتی انجام خواهد گرفت؟
کدامیک از استراتژی های مختلف نت بر روی تجهیزات اعمال خواهد شد؟ استراتژی نگهداری و تعمیرات بر کدامیک از روش‌ها مطرح مبتنی خواهد بود؟
سطوح تعمیراتی برای تقسیم‌بندی وظایف فنی تعمیراتی چگونه خواهد بود؟ چه رده‌های تعمیراتی برای فعالیت‌های نت تجهیزات در نظر گرفته می‌شود؟
سطوح تعمیراتی فوق توسط چه واحدهایی از سازمان انجام خواهد گردید؟ ادامه مطلب …