راهنمای خرید نرم افزار CMMS استاندارد

راهنمای خرید نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS و  برای استقرار هزینه نرم افزار نگهداری و تعمیرات خرید نرم افزار CMMS چقدر است.

قیمت نرم افزار نگهداری و تعمیرات در ایران چقدر است؟

آیا نرم افزار نگهداری و تعمیرات Cwork ارزش خرید دارد ؟!

نرم افزار نگهداری و تعمیرات Cwork یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساده که یک سال رایگان است. برای سازمان های کوچک کاربرد دارد. در این مطلب به نقد و بررسی نرم افزار نگهداری و تعمیرات Cwork یا CMMS Cworks پرداخته شده است. تا با نقاط ضعف و استاندارد نبودن و ریسک های تهیه آن آشنا شوید. هم چنین به معرفی نرم افزار استاندارد و تحت وب CMMS ایرانی تحت عنوان نرم افزار نت PMworks پرداخته شده است.