نوشته‌ها

نرم افزار نگهداری و تعمیرات رایگان در ایران

یکی از رویاهای همیشگی ام در زمینه نگهداری و تعمیرات از ۵ سال پیش این بوده است که بتوان یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات  CMMS رایگان در صنعت کشور ارائه داد.نرم افزاری نتی که بتوان برروی بهبود و افزودن ماژولهای آن کار کرد و برای اکثر صنایع کوچک و بزرگ صنعت قابل استفاده باشد و ماژولهای مختلف آن بتواند تنوع و تفاوت های صنایع مختلف را پاسخگو باشد. چرا رایگان؟

برای اینکه محدودیت مالی در تهیه آن برای صنایع کوچک و متوسط وجود نداشته باشد و سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کثیری از صنایع کشور بتواند فرصت بهبود و بهینه سازی را داشته باشد.

مدتی زیادی بروی محتوی تئوری و علمی نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات کار کردیم در این خصوص برادرم مهدی جلالی تحلیل گر سیستم های کسب و کار و نرم افزاری بیشترین کمک و یاری را رساند و ترجمه و تجربه های خویش را در قالب مقاله و متن در اختیارم قرار داد که خیلی از آنها را در کتاب نت بهره ور فراگیر برای استفاده عموم درج کرده ام.تجربه های خوب در ممیزی های نگهداری و تعمیرات کارخانجات در بررسی نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات ادامه مطلب …