نوشته‌ها

پروژه مهندسی نرم افزار نگهداری و تعمیرات در شرکت پالایش گاز بید بلند

دو هفته ای می شود که شرکت رسا تدبیر پارس در پروژه مهندسی نرم افزار نگهداری و تعمیرات را در شرکت پالایش گاز بید بلند همکاری می کند.بعنوان مدیر پروژه مذکور این هفته به مدت روز آنجا بودیم.

تاریخچه شرکت پالایش گاز بید بلند نشان می دهد که اولین پالایشگاه تاسیس شده در خاورمیانه می باشد.این شرکت در استان خوزستان و بین دو شهر بهبهان و امیدیه واقع گردیده است.مشخصات بیشتر این شرکت را می توانید در اینجا ملاحظه کنید.

عنوان پروژه در طرح پژوهشی ” طرح اجرا و مدیریت بر انتخاب نرم افزار نگهداری و تعمیرات پالایشـــگاه گــاز بیـد بلنـــد ” آمده است ولیکن به طور کلی به عنوان پروژه مهندسی نرم افزار نت شناخته می شود.

در این پروژه اهداف زیر را دنبال می کنیم :

ادامه مطلب …