نوشته‌ها

تحلیل سیستم نگهداری و تعمیرات برای نرم افزار نت CMMS

2

شکل فوق یک تحلیل ساده از سیستم نگهداری وتعمیرات می باشد که برای تهیه نرم افزار نت CMMS- Computrrized Maintenance Management Systems استفاده می شود البته بیشتر برای کارخانجات بزرگ کاربرد دارد ولی به خوبی و ادامه مطلب …