نوشته‌ها

آیا از نرم افزار های نگهداری و تعمیرات CMMS درست استفاده می کنیم!؟

هنگامی که یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات در سازمان مستقر می شود میزان موفقیت این نرم افزار به پارامترهای زیادی وابسته است:

  1. تحلیل سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان
  2. انعطاف پذیری و تغییر پذیری نرم افزار نگهداری و تعمیرات
  3. سازمان و شرکت پشتیبان نرم افزار
  4. میزان آشنایی شرکت ارائه دهنده نرم افزار نت به سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات
  5. سطح آموزش و تحصیلات پرسنل نت در استفاده از نرم افزار نت
  6. میزان محتوی دانشی و فنی نگهداری و تعمیرات پرسنل سازمان
  7. وجود یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مناسب در سازمان

اکثر سازمانها یکی از موارد فوق را کم دارند و در طولانی مدت با نرم افزار نت سازمان به مشکل برمی خورند.سازمانهای بزرگ با خرید انواع نرم افزار نت در طول سالیان به دنبال حل مشکل سیستم مدیریت نت خویش بوده اند و هنوز در جا مانده اند! چرا!؟

دلایل زیادی وجود دارد ولی در اینجا به یک نکته کلیدی باید اشاره شود و آن اینکه:

آیا در سازمان شما که می خواهد یا دارد از یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات Computerized maintenance management system CMMS استفاده می کند یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات استقرار دارد!؟

بین نرم افزار سیستم مدیریت نت و خود سیستم مدیریت نت تفاوت بسیار زیادی است.مثال می زنیم: ادامه مطلب …

جزئیات معیارها و شاخصهای انتخاب سیستم CMMS

با توجه به موارد فوق برای طراحی سیستم مناسب نت سئوالات ذیل باید مورد بررسی قرار گیرد:

نگهداری و تعمیرات بر روی چه تجهیزاتی انجام خواهد گرفت؟
کدامیک از استراتژی های مختلف نت بر روی تجهیزات اعمال خواهد شد؟ استراتژی نگهداری و تعمیرات بر کدامیک از روش‌ها مطرح مبتنی خواهد بود؟
سطوح تعمیراتی برای تقسیم‌بندی وظایف فنی تعمیراتی چگونه خواهد بود؟ چه رده‌های تعمیراتی برای فعالیت‌های نت تجهیزات در نظر گرفته می‌شود؟
سطوح تعمیراتی فوق توسط چه واحدهایی از سازمان انجام خواهد گردید؟ ادامه مطلب …