نوشته‌ها

آیا شما بدنبال یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات مناسب برای سازمان هستید!؟

در زمینه نرم افزار نگهداری و تعمیرات چالش های زیادی وجود دارد بهترین کاری که سازمانها در تهیه یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات انجام می دهند این است که ابتدا از چندین شرکت ارائه دهنده نرم افزار نت استعلام قیمت می کنند و درخواست دمو دارند بعد از بررسی محتوی اولیه چندتایی را انتخاب و جلسه برگزار می کنند تا نرم افزار نمایش داده شود و بعد متناسب با نیاز های سازمان خودشان به سبک و سنگینی یک نرم افزار نت می پردازند و بعد ارزان ترین را از بین چند تایی که نامزد شده اند انتخاب می کنند.

در این بین شرکت ارائه دهنده نرم افزار نت نیز یک سابقه درخشان از سازمانهایی که آن را تهیه کرده اند ارائه می دهد.

چند سوال پیش می آید: ادامه مطلب …

مشاوره و پیاده سازی نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

مزایا و اهداف :
استقرار نرم افزار CMMS منطبق بر شرایط و نیازمندی های واقعی هر سازمان،
می تواند یکی از مهم ترین گام ها در بهبود اثربخشی و کارایی فعالیت های نگهداری
و تعمیرات هر سازمان باشد :
۱٫ فراهم ساختن بستر استانداردسازی و اجرایی کردن فرآیند نت با استفاده از IT
۲٫ دسترس پذیری به آخرین تغییرات اطلاعات و گزارشهای نت
۳٫ ایجاد بستری ساختارمند جهت پیاده سازی چرخه SDCA در فرآیند نت
۴٫ بهبود کیفیت فرآیندهای تعمیراتی از طریق فراهم سازی اطلاعات کافی و معتبر
۵٫ مدیریت دانش فنی و مهندسی تجهیزات سازمان

شرح خدمات نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS :
۱٫ ممیزی و عارضه یابی سیستم نت فعلی و تهیه Gap Analysis نت سازمان
۲٫ طرح ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات سازمان
۳٫ بهبود روش های اجرائی ، دستورالعمل های سیستمی و فرم های اجرائی نگهداری و تعمیرات منطبق بر بهره گیری از فنآوری اطلاعات
۴٫ تهیه نیازمندی های نرم افزار CMMS مورد نیاز سازمان شامل :
a. ویژگی ها و عملکردهای مورد نیاز نرم افزار و شرح هر کدام
b. نیازمندی های بستر نرم افزاری ، سخت افزاری و شبکه بر اساس شرایط سازمان
c. استانداردهای بستر تکنولوژیک نرم افزار
۵٫ مشاوره در انتخاب استراتژی تهیه نرم افزار مورد نیاز سازمان (تولید داخلی، تولید توسط پیمانکار، خرید)
۶٫ طراحی نرم افزار مورد نیاز سازمان (تهیه مستندات تحلیلی شامل ERD,PDM, BPMN Software Models و …)
۷٫ خصوصی سازی و ارائه/ تولید نرم افزار نت مورد نیاز سازمان ها (TADBIR CMMS)
۸٫ مشاوره درخصوص انتخاب و خرید نرم افزار CMMS مورد نیاز از شرکت های دیگر داخلی و خارجی
۹٫ برگزاری دوره های آموزشی مربوط به CMMS
۱۰٫ تدوین طرح استقرار نرم افزار CMMS در سازمان ها و صنایع
۱۱٫ مدیریت و اجرای پروژه های استقرار نرم افزار CMMS در سازمان ها

آموزش نگهداری و تعمیرات :
ارائه بیش از ۲۴ دوره آموزشی فنی ، سیستمی و تاسیساتی نگهداری و تعمیرات به شکل تخصصی در بسته آموزش نت ناب.