نوشته‌ها

ارتباط بین نرم افزار نت CMMS و نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM

رابطه بین نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS را با مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM نشان می دهد. نرم افزار نت CMMS با TPM

آیا نرم افزار نت Cwork ارزش خرید یا دانلود رایگان را دارد ؟!

نرم افزار نگهداری و تعمیرات Cwork یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساده که یک سال رایگان است. برای سازمان های کوچک کاربرد دارد. در این مطلب به نقد و بررسی نرم افزار نگهداری و تعمیرات Cwork یا CMMS Cworks پرداخته شده است. تا با نقاط ضعف و استاندارد نبودن و ریسک های تهیه آن آشنا شوید. هم چنین به معرفی نرم افزار استاندارد و تحت وب CMMS ایرانی تحت عنوان نرم افزار نت PMworks پرداخته شده است.