نوشته‌ها

ارتباط بین نرم افزار نت CMMS و نت بهره ور فراگیر TPM

دیاگرام بالا به خوبی رابطه بین نرم افزار های نگهداری و تعمیرات CMMS را نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM نشان می دهد ، البته باید در نظر داشت که این نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر حوزه بسیار گسترده ای را شامل می شود و یک نگرش فرهنگی و مشارکتی برای کلیه پرسنل سازمان را مدنظر دارد.این طور نیست که یک نرم افزار نت کلیه حوزه ای نت بهره ور فراگیر را پوشش می دهد.اما این دیاگرام می تواند بخوبی بگوید که چه حوزه هایی از نت بهره ور فراگیر TPM را نرم افزار نت CMMS می تواند پوشش دهد.

همان طور که مشخص است حوزه نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM یکی از ارکان هشت گانه نت بهره ور فراگیر TPM در نرم افزار نت بیشترین نمود را دارد و محور اصلی است.

این دیاگرام از کتاب Computerized Maintenance Management Systems Made Easy برداشته شده است ، کتاب خوبی است که به صورت تخصصی حوزه نرم افزار نت را تشریح کرده است و بسیاری از نیازمندیهای یک نرم افزار نگهداری وتعمیرات تعریف شده است ، یک چک لیست خوب نیز برای انتخاب نرم افزار نت در انتهای این کتاب وجود دارد.بد نیست اشاره کنیم که بر اساس این کتاب چک لیستهای ممیزی های نرم افزار نت تهیه شده است و در اکثر پروژه های نت از آن استفاده می شود.

آیا نرم افزار نت Cwork ارزش خرید یا دانلود رایگان را دارد ؟!

همکار گرامی آقای مهندس مهرپور در زمینه نرم افزارهای نگهداری تعمیرات تجربه و سوابق خوبی دارد و با سایت نت بهره ور فراگیر همکاری مناسبی داشته و مقالات خوبی را تقدیم کرده اند. به صورت سفارشی از ایشان درخواست کردیم در زمینه نرم افزارهای نگهداری تعمیرات نقدی در خصوص نرم افزار ( رایگان ) نگهداری و تعمیرات PM با مارک Cwork داشته باشند و این نرم افزار تجزیه و تحلیل نمایند معایب و کمبودهای آن را جهت اطلاع خوانندگان محترم سایت قرار دهند.آنچه می خوانید زحمت ایشان در بررسی نرم افزار cwork  است.

نقدی بر نرم افزار CWork:

به منظور اطلاع رسانی دقیق به استفاده کنندگان از نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات لازم داشتیم تا نرم افزارهای موجود در بازار را مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار دهیم. در این مقاله نرم افزار رایگان Cwork مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. معیار ارزیابی نرم افزارها بر اساس:

 ۱) استفاده از استاندارهای پیاده سازی نرم افزار

 ۲) میزان تطبیق با خصوصیات موجود در یک CMMS میباشد.

در زمینه استاندارهای پیاده سازی نرم افزار ادامه مطلب …