نوشته‌ها

نرم افزار OREST را برای بهینه سازی نت سازمان دانلود کنید.

آقای دکتر جاردین مقاله ای تجت عنوان Optimizing Maintenance and Replacement Decisions دارد که متن این مقاله را می توانید از اینجا دانلود کنید.

آقای دکتر جاردین در این مقاله سعی به تبیین تئوری سیستم تصمیم گیری تعویض قطعات یک تجهیز را دارد و با توسعه تئوری به یک سیستم مکانیزه کامپیوتری به پیشنهاد نرم افزار  OREST ( Optimal Replacement of Eqipment in the Short Terrm ) می رسد.در داخل مقاله ادامه مطلب …