آموزش و مشاوره نگهداری و تعمیرات برای استقرار نرم افزار CMMS

آموزش و مشاوره نگهداری و تعمیرات به صورت تخصصی است. این مشاوره برای نصب و استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS در صنایع مختلف کشور انجام می شود.

شما برای پیاده سازی و نصب نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات نیاز به آموزش پرسنل فنی در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات دارید. هم چنین بعد از آموزش نگهداری و تعمیرات نیاز گردآوری داده های تجهیزات از نظر کدینگ تجهیز و کدینگ مکان و درخت تجهیز و آرشیو فنی و برنامه ریزی دارید.

برای استقرار مناسب و کارآ نرم افزار نگهداری و تعمیرات ما آموزش و مشاوره نگهداری و تعمیرات استانداردسازی و مدون شده است.

شاخص MTBF ؛ نحوه محاسبه و استفاده (۴ نکته حیاتی)

شاخص MTBF باید چطور محاسبه شود؟ چطور تحلیل شده و با چه تناوبی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله به طور کامل به بررسی این شاخص خواهیم پرداخت و نحوه محاسبه و استفاده از آن را شرح خواهیم داد.

نحوه استفاده از گزارشات نگهداری و تعمیرات (چرخه ۴ مرحله ای PDCA)

آیا هدف از سیستم نگهداری و تعمیرات فقط انجام اجرائیات است؟ گزارشات نگهداری و تعمیرات چه نقشی در بهبود و ارتقاء سیستم نت دارند؟

الزامات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (۱۰ عنصر حیاتی)

مفهوم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات چیست؟ انجام برنامه ریزی نت چه اثراتی در کار تیم فنی خواهد داشت؟ چطور باید برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات را انجام داد؟

استانداردسازی فعالیت نگهداشت تجهیزات (راهنمای کامل)

فعالیت نگهداشت تجهیز به معنی تمام فعالیت های نگهداری و فعالیت های تعمیراتی تجهیز است که در این مقاله نحوه استانداردسازی آن را با هم مرور خواهیم کرد.استانداردسازی درخت تجهیز و خرابی های کارکردی تجهیزات ….

چگونه خرابی های کارکردی تجهیزات را استاندارد کنیم؟

در این مقاله خرابی های کارکردی تجهیزات را تعریف کرده، علت تهیه آن را بررسی میکنیم و برای استانداردسازی خرابی های کارکردی تجهیزات اقدام خواهیم کرد.