آموزش و مشاوره نگهداری و تعمیرات برای استقرار نرم افزار CMMS

آموزش و مشاوره نگهداری و تعمیرات به صورت تخصصی است. این مشاوره برای نصب و استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS در صنایع مختلف کشور انجام می شود.

شما برای پیاده سازی و نصب نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات نیاز به آموزش پرسنل فنی در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات دارید. هم چنین بعد از آموزش نگهداری و تعمیرات نیاز گردآوری داده های تجهیزات از نظر کدینگ تجهیز و کدینگ مکان و درخت تجهیز و آرشیو فنی و برنامه ریزی دارید.

برای استقرار مناسب و کارآ نرم افزار نگهداری و تعمیرات ما آموزش و مشاوره نگهداری و تعمیرات استانداردسازی و مدون شده است.

شاخص MTBF ؛ نحوه محاسبه و استفاده (۴ نکته حیاتی)

شاخص MTBF باید چطور محاسبه شود؟ چطور تحلیل شده و با چه تناوبی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله به طور کامل به بررسی این شاخص خواهیم پرداخت و نحوه محاسبه و استفاده از آن را شرح خواهیم داد.

نحوه استفاده از گزارشات نگهداری و تعمیرات (چرخه ۴ مرحله ای PDCA)

آیا هدف از سیستم نگهداری و تعمیرات فقط انجام اجرائیات است؟ گزارشات نگهداری و تعمیرات چه نقشی در بهبود و ارتقاء سیستم نت دارند؟

الزامات و روش‌های برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ۱۰ عنصر حیاتی

مفهوم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات چیست؟ انجام برنامه ریزی نت چه اثراتی در کار تیم فنی خواهد داشت؟ چطور باید برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات را انجام داد؟

استانداردسازی فعالیت نگهداشت تجهیزات (راهنمای کامل)

فعالیت نگهداشت تجهیز به معنی تمام فعالیت های نگهداری و فعالیت های تعمیراتی تجهیز است که در این مقاله نحوه استانداردسازی آن را با هم مرور خواهیم کرد.استانداردسازی درخت تجهیز و خرابی های کارکردی تجهیزات ….

چگونه خرابی های کارکردی تجهیزات را استاندارد کنیم؟

در این مقاله خرابی های کارکردی تجهیزات را تعریف کرده، علت تهیه آن را بررسی میکنیم و برای استانداردسازی خرابی های کارکردی تجهیزات اقدام خواهیم کرد.

ساختار درخت تجهیز را چگونه تهیه کنیم؟

طبقه بندی و کدینگ تجهیزات ساختار شکست تجهیز یکی از موارد اساسی و اولیه برای تهیه گزارشات تحلیلی قوی در جهت جلوگیری از خرابی تجهیزات است.

طبقه بندی و کدینگ تجهیزات باید چگونه باشد؟

در این مطلب قصد داریم در خصوص طبقه بندی و کدینگ تجهیزات صحبت کنیم. بعد از تهیه لیست تجهیزات که شامل تمام تجهیزات سازمان است، می‌تواند اقدام به طبقه بندی و کدینگ تجهیزات کرد.

لیست تجهیزات و مرز تجهیزات در استاندارد ۱۴۲۲۴

قصد داریم در خصوص مرز تجهیزات در استاندارد ۱۴۲۲۴ صحبت کنیم. اما انجام این کار چه اثری در بهبود وضعیت نت دارد؟ چگونه باید در نرم افزار CMMS پیاده سازی شود؟

دوره های آموزش پیاده سازی نرم افزار CMMS (6 دوره مهم)

برای آموزش پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چه دوره هایی نیاز است؟ چه مطالبی باید به تیم پیاده سازی نرم افزار منتقل شود؟

نرم افزار دارایی های فیزیکی یا نرم افزار نگهداری و تعمیرات

بین نرم افزار دارایی فیزیکی EAM با نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چه فرقی است؟ برای سازمان یک نرم افزار مدیریت دارایی های فیزیکی مناسب است یا یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات نیاز دارید؟ چرا باید تفاوت این دو را بدانید؟